Psycho-motorische therapie bij kinderen

Een behandelingsvorm waarbij gewerkt wordt rond de basisvaardigheden van het kind.

Deze zijn: grove motoriek, fijne motoriek, schrijfmotoriek, ruimtelijke oriëntatie en structuratie (nodig om te kunnen lezen en rekenen) en kennis lichaamsschema. In mijn praktijk richt ik me voornamelijk op het stimuleren van de fijne motoriek en schrijfmotoriek.

Psychomotoriek wordt gestart in overleg met de ouders, de school en de huis- of kinderarts. De therapie wordt steeds voorafgegaan door een gestandaardiseerde test. Afhankelijk van de resultaten wordt bepaald welke therapie zal worden toegepast.

Psychomotorische therapie wordt meestal individueel gegeven met een frequentie van één tot twee maal dertig minuten per week, afhankelijk van de problematiek van het kind en het voorschrift van de arts. De ouders van kinderen met aantoonbare significante psychomotorische ontwikkelingsachterstanden kunnen binnen het kader van een F-pathologie tot 60 zittingen per jaar terugbetaling genieten van hun mutualiteit, en dit gedurende twee tot drie opeenvolgende kalenderjaren.