Manuele neurotherapie

Een totaaltherapie waarbij locomotorische, autonoom-viscerale en hormonale componenten samen bekeken worden om zo de patiënt zijn al dan niet gewone of gecompliceerde klacht beter te begrijpen en te behandelen. Dit pijn-klinisch denkmodel is gebaseerd op een brede literatuur- en fysiologiekennis van de verwerking van pijn.

Indicaties:

  • Segmentaal gerelateerde perifere klachten
  • Chronisch resistent ruglijden
  • Ischialgie, brachialgie, chronische tendinitiden
  • Neurogene en neurovasculaire dysfuncties
  • Migraine, viscerale dysfuncties

Technieken:

  1. Neuroreflectoire soft tissue frictie

Geeft een snelle normalisatie van de spierspanning, de innervatie van hypertone musculatuur wordt gunstig beïnvloed. Dit leidt tot een eerste interventie in de afbouw van pijnlijke spierketens.

  1. Spine tuning en Nerve Tuning

Segmentale en multisegmentale mobilisatie- distractie- en compressietechnieken met de bedoeling het repetitief stimuleren van de proprioreceptoren in de facetgewrichten en ligamenta supra- en intraspinalis.

  1. Viscerale neuroreflectoire therapie

Manuele technieken op de buik, thorax en diafragma. Losmaken fasciale verklevingen, mobiliseren ingewanden, arteriën en portaal systeem. In combinatie met zenuwreflexpunten voor sympatisch en parasympatisch zenuwstelsel en topografische voetreflexologie. Deze technieken hebben invloed op de stofwisseling en neuroreflectoire invloed op sturingsmechanismen van het autonoom zenuwstelsel.

  1. Zenuwreflexpunten aan de voet

Uiterst precieze punten op het voetskelet die in relatie staan tot een zenuw of zenuwstructuur en zijn doelweefsel. Het zenuwreflexpunt op de voet reageert bij het aandrukken al dan niet met pijn al naargelang de bedoelde zenuw of zenuwstructuur overbelast is of niet. Het afdempen van de drukpijn leidt tot een onmiddellijke reflectoire ‘normalisatie’ van de prikkelgeleiding van de zenuw.

De therapie beantwoordt aan de huidige Belgische nomenclatuur en conventienormen.